Pages

Thursday, February 18, 2010

Sebut Harga 7-9/PPDP/SH/2010

Notis Sebut Harga.

07/PPDP/SH/2010
Butiran Kerja:
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan SK St Swithun Payang, Padawan Tahun 2010
Kelas Pendaftaran:
Kelas F

08/PPDP/SH/2010
Butiran Kerja:
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan SK St Edward Belimbing, Padawan Tahun 2010
Kelas Pendaftaran:
Kelas F

09/PPDP/SH/2010
Butiran Kerja:
Kerja-Kerja Pendawaian Semula Seluruh Blok SK St Edward Belimbing, Padawan Tahun 2010
Kelas Pendaftaran:
Kelas IV (Elektrik) Kepala VII Sub-Kepala 1,2 dan 3

Sebut harga boleh didapati dari Unit Kewangan & Akaun, Pejabat Pelajaran Daerah Padawan, Lorong 17, Off Jalan Kapor, Sg Maong Hilir, 93150 Kuching bermula jam 9.00 pagi 19 Februari, 2010.

Syarikat-Syarikat yang ingin mengambil bahagian dalam sebut harga ini mestilah mengemukakan salinan asal/salinan fotostat yang telah disahkan semua surat oendaftar yang berkaitan dan membawa mohor syarikat bila mengambil borang sebut harga.

Sebut harga hendaklah dimeterai dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda "SULIT" dan ditulis no sebut harga hendaklah sampai ke alamat berikut:

Pegawai Pelajaran Daerah Padawan,
Lorong 17, Off Jalan Kapor,
Sungai Maong Hilir, 93150 Kuching

sebelum atau pada 25 Februari 2010 (Khamis) jam 12.00 tengahari. Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Unit Pembangunan, Bekalan dan ICT
PPD Padawan
19/02/2010

Wednesday, December 23, 2009

INFO http://tenderppdpadawan.blogspot.com

Laman web ini merupakan laman web memaparkan aktiviti sebut harga dan tender yang dikeluarkan oleh PPD Padawan.